Symposium

Project

Op zoek naar nieuwe wegen in de ouderenzorg, hoe doe je dat? Niet alleen, vond de Zorggroep Oude Nieuwe Land. Daarom ontstond het plan om het symposium ‘Nieuwe wegen naar betrokken ouderenzorg’ te organiseren. niquell mocht het organiseren.

Resultaat

Een dag die tal van ideeën heeft gegenereerd, op weg naar nieuwe vormen van ouderenzorg. Dit kwam onder andere tot stand doordat niet alleen professionals maar vooral ook ervaringsdeskundigen en mantelzorgers een prominente plek kregen in het programma. De uitwisseling tussen de verschillende partijen bleek effectief en inspirerend.

Hoe is het beleefd?

‘niquell kan geweldig organiseren; met rust, humor en oog voor wat er nodig is, is ons symposium tot een succes gemaakt. De dames van niquell zitten boordevol originele ideeën, kunnen alles regelen, nemen je alle zorgen uit handen en doen dit met hart en ziel. Kortom het is heerlijk om met niquell samen te werken’ – Hilly Langewen.

Recente niquell evenementen en projecten