Divosa

Project

Het signaleren van schulden kan beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken is het landelijke project ‘Schouders eronder’ gestart. Doel: het toepassen van effectievere methoden binnen enkele jaren in de praktijk van de schuldhulpverlening. Het project is een initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Niquell is gangmaker in Drenthe.

Resultaat

Het in kaart brengen van de keten binnen een specifieke gemeente en het organiseren van dialogen over de werking van de keten (wat gaat goed en wat kan beter). Met als uiteindelijk resultaat: het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelagenda voor betere schuldhulp.

Recente niquell evenementen en projecten