Ledenbijeenkomsten & dagelijks secretariaat

Project

De NL Kenniscoöperatie is een coöperatieve vereniging van zelfstandige managers en professionals, die met een eigen bedrijf actief zijn in de maatschappij. Naaste een netwerk voor kennisdeling en kennisontwikkeling is het ook een innovatieve organisatie door het opzetten van uiteenlopende projecten. niquell verzorgt hiervoor het secretariaat en de organisatie van de ledenbijeenkomsten.

Resultaat

Een dagelijkse soepele bedrijfsvoering van het netwerk. Daarnaast variërende ledenbijeenkomsten zoals pizzasessies, presentaties door diverse sprekers en locatiebezoeken. Om de inspiratie levend te houden!

Hoe is het beleefd?

‘Monique van niquell verzorgt sinds een aantal jaren de organisatie rondom de Kenniscoöperatie. Haar professionaliteit, toewijding en daadkracht heeft een enorme boost gegeven aan de NL Kenniscoöperatie. Mede hierdoor hebben we het huidige niveau van onze inspirerende netwerkorganisatie kunnen bereiken’ – Anton Reijntjes.

Recente niquell evenementen en projecten