Sociaal Werk Nederland

Project

Als 1 van de 15 kwartiermakers pakken we armoede aan door in 15 regio’s krachtige lokale samenwerking en netwerken te organiseren. Armoede vormt immers een steeds groter maatschappelijk probleem, terwijl het in Nederland niet meer zou hoeven voorkomen. Des te verdrietiger is het dat een immense groep mensen nagenoeg buitenspel staat, onder wie 200.000 kinderen. Niemand is gebaat bij een samenleving waarin mensen structureel op een houtje bijten. Hoe kun je dan nog bijdragen en meedoen? Het is de bedoeling om samenwerking op gang te brengen tussen bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeente en sociaal werk. Want alleen via brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Klik hier voor meer informatie.

Recente niquell evenementen en projecten