Zingevingsfestival (jaarlijks)

Project

GGZ-cliënten een ontspannen dag cadeau doen, waarin inspiratie en zingeving de boventoon voeren. Dat was in 2005 de insteek van GGZ-Drenthe. Inmiddels hebben ook Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Friesland en Promens Care zich bij het festival aangesloten. niquell ondersteunt en begeleidt het geheel.

Resultaat

Een jaarlijks succesvol festival, waar mensen met een beperking of psychische en/of verslavingsproblemen zich bewegen van de ene creatieve en zingevende kijk-, doe en luisteractiviteit naar de andere. Actief of passief deelnemen? Alles kan.

Hoe is het beleefd?

‘niquell zet het festival niet alleen professioneel uitstekend in de steigers, ze doet veel meer. Ze creëert verbondenheid tussen al die mensen uit verschillende instellingen die hun medewerking aan het festival verlenen, inspireert een ieder het beste uit zichzelf te halen. Verleidt zakenleven en subsidiegevers gelden beschikbaar te stellen en weet ieder jaar weer binnen de marges van het budget te opereren. Aan alles merken we dat niquell hart heeft voor dit mooie evenement, waar bij elk afscheid aan het eind van de dag de volgende woorden honderden malen gezegd worden: “Dank voor deze mooie dag. Volgend jaar toch wel weer een festival?” Wat ons betreft tot in lengte van dagen…..’ – Gieneke Diephuis.

Recente niquell evenementen en projecten