Symposium

Project

De geriatrische zorg in de regio kon beter, vond zorginstelling Evean. Daarom startten zij een ‘proeftuin’ waarbinnen zij met diverse samenwerkingspartners mooie resultaten hebben behaald. Resultaten die het waard waren om gedeeld te worden met anderen. niquell mocht daarvoor het programma en de organisatie vormgeven.

Resultaat

Een bijzonder symposium waarbij de resultaten beeldend naar voren werden gebracht en het project ‘Ketenzorg’ symbolisch werd afgesloten. Officieus was het echter nog niet afgesloten, er werd nog lang nagepraat…

Hoe is het beleefd?

‘Het samen werken met niquell was erg prettig. Zij hebben ons veel werk uit handen genomen in de voorbereiding. Met alle kennis en ervaring heeft niquell een positieve inbreng gehad op het symposium. Ook tijdens de dag zelf hadden ze alles onder controle. We hebben op deze manier het project Proeftuinen Geriatrische Revalidatie mooi kunnen afsluiten.’ – Annet Bolsenbroek.

Recente niquell evenementen en projecten