Congres

Project

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan op 1 januari 2019 samen op in één gemeente. De resultaten van het onderzoek naar de visie voor de nieuwe gemeente moesten met de inwoners, vertegenwoordigers, en ondernemers binnen de aangesloten gemeenten gedeeld worden door middel van een congres. Niquell dacht mee en nam de uitvoering van het congres op zich.

Resultaat

Een interactief congres met de titel ‘Droom niet je leven, leef je dromen’. Leuke sprekers, een dromenmarkt en diverse panels zorgden ervoor dat alle geïnteresseerden op de hoogte werden gesteld van de visie die men voor de nieuwe gemeente voor ogen heeft.

Recente niquell evenementen en projecten