Onderwijsconferentie - 21 september

Mede namens de schoolbesturen PO, VO en HBO en de kinderopvang in Groningen nodigen wij je van harte uit voor de: Conferentie Sociale Inclusie in het Onderwijs: ‘Veelzijdige gemeente, gelijke kansen’. Deze kennis- en inspiratiesessie is voor wie met kinderen en jongeren werken.

Datum: Woensdag 21 september 2022
Tijd: van 15.30 tot 19.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Locatie: MartiniPlaza Groningen

Waarom?
In welk gezin of in welke wijk kinderen ook geboren zijn, allemaal verdienen ze dezelfde kans om zich maximaal te ontwikkelen. Een plek op een school waar ze zich thuis en gezien voelen, waar ze erbij horen. Daarvoor maken we ons sterk in het onderwijs en in de kinderopvang in Groningen.

De conferentie op 21 september is het vervolg op de bijeenkomst in maart, die deels online werd aangeboden. Daarop kunnen we nu live voortborduren. Je kunt ook gerust aansluiten als je er toen niet bij was. We willen je helpen je kennis over dit onderwerp verder te verbreden en elkaar te inspireren om nog meer het verschil te maken voor elk kind in je klas of in je groep.

Wat kun je verwachten?
Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui (Erasmus/UvA) zal ons deze middag begeleiden: in zijn keynote ‘Grip op de mini-samenleving’ pakt hij het thema op en zal de verbinding leggen met de bijeenkomst in maart. Hoe kun je in je werk op school kinderen en jongeren ondersteunen die te maken hebben met verschillende leefwerelden? Hoe kun je grip krijgen en houden op je klas als ‘mini-samenleving’?

In twee rondes van workshops en lezingen kun je kiezen voor verschillende onderwerpen die te maken hebben met kansengelijkheid in het onderwijs. Interessante onderzoeken en projecten, maar ook mooie Groningse voorbeelden van good practice in de klas. Tussen de twee rondes pauzeren we met een warme hap. Na de twee workshoprondes sluiten we onder leiding van Iliass de conferentie gezamenlijk af met een panelgesprek. In onderstaand overzicht vind je alle workshops die worden gegeven. Druk op de titel van een workshop voor meer informatie. 

Let op: voor sommige workshops geldt een maximum aantal deelnemers en vol = vol. Schrijf je dus op tijd in! Geef je je voorkeur niet door, dan word je op de dag zelf ingepland bij een workshop waar nog beschikbaarheid is. 

Aanmelden?
Aanmelden voor de onderwijsconferentie kan meteen via het aanmeldformulier onderaan de pagina. Een week voorafgaand aan het evenement ontvang je een mail met alle praktische informatie en meer informatie over het programma.

Met vriendelijke groet,
Carine Bloemhoff
Wethouder Onderwijs gemeente Groningen 

Overzicht workshops

Samen met de pabo van NHL Stenden hebben we de handen ineengeslagen om inclusiviteit te stimuleren in het basisonderwijs. Met de theatervoorstelling SamenScholing gaan we in gesprek met leraren en leraren in opleiding. We proberen kansenongelijkheid tegen te gaan binnen de opleiding van de pabo van NHL Stenden. We willen dat álle studenten zich kunnen identificeren met het onderwijs dat ze volgen én gaan geven. 

Op basis van onderzoek dat afgelopen half jaar is uitgevoerd, zal worden ingegaan op hoe kansengelijkheid eruit ziet in de school en in de klas, wat scholen er nu al aan doen en wat ze er nog meer aan zouden willen doen als daarvoor mogelijkheden zouden zijn. De problematiek van kansengelijkheid verschilt per regio en zelfs per school in de betreffende regio. Daardoor verschillen scholen ook in wat ze er nu aan doen en wat ze er echt aan kunnen doen. Specifiek voor een krimpregio is dat de scholen sterk worden beperkt in wat ze echt kunnen doen door de manier waarop scholen worden gefinancierd én door de afnemende infrastructuur in de omgeving van de school. Aan de deelnemers zullen verschillende casussen worden gepresenteerd, waarna met elkaar zal worden besproken wat een school hier wel of niet kan kan doen. 

Als je hoogbegaafd bent zijn er vaak hoge verwachtingen. Maar dat deze potentie in het onderwijs verzilverd wordt is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt ook voor deze leerlingen een passend aanbod zodat zij hun valkuilen kunnen ontdekken, zich gezien voelen en hun talenten kunnen benutten. Gelukkig zijn er al mooie ontwikkelingen. In deze workshop een inkijkje in wat is ‘hoogbegaafd’ eigenlijk en wat bieden we hoogbegaafde leerlingen in Groningen.

Sommige leerlingen hebben baat bij de rust en begeleiding van het speciaal onderwijs. Maar het liefst zouden ze toch ook praktijkvakken volgen en een VMBO-diploma halen. Dat kan. In Groningen werken Selion en RENN4 samen aan een gecombineerd programma, dat symbiose heet. Zo houden leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte toch zicht op een startkwalificatie en op een maatschappelijke rol die bij hun talenten past.

Eén op de dertien kinderen of jongeren in Nederland groeit op in Armoede, gemiddeld zijn dat 2 leerlingen per klas. Leerlingen die in armoede opgroeien hebben een groter risico op lagere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, maar participeren ook minder vaak aan buitenschoolse activiteiten. In de workshop nemen we jou mee met behulp van de handreiking “omgaan met armoede op scholen” wat je kunt betekenen als school.

We gaan aan de slag met werkvormen over identiteit, identiteitsontwikkeling en diversiteit die wij gebruiken in het voortgezet onderwijs. We voeren de werkvormen uit, maar er is tegelijkertijd veel interactie en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Hoewel de werkvormen gericht zijn op het voortgezet onderwijs, denken wij dat de workshop ook geschikt is voor PO of Hoger Onderwijs.

Wanneer je als jonge nieuwkomer in Nederland komt, begin je met het leren van het Nederlands. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, een tweede taal leren? En hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen een goede start krijgen en succesvol zijn in het onderwijs? 

In de workshop gaan we in op de aanleiding, achtergrond, opgave en analyse rondom kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Vanuit inzichten uit de wetenschap en de praktijk gaan we in gesprek over de uitdagingen en kansen voor het onderwijs in Groningen

Vanuit een ontwikkelingsgerichte kijk op talent kan iedere leerling talentvol gedrag tonen. En leraren ook. In deze workshop tonen we een kader om het begrip talent vanuit verschillende perspectieven te bekijken, met het accent op een inclusieve kijk op talentontwikkeling. Met demonstratie en actieve participatie worden deelnemers uitgenodigd talentvol gedrag te herkennen. “Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd”. 

Tijdens deze sessie gaat Iliass dieper in op zijn keynote ”De Transformatieve school”. Hij verbindt hierbij wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Aanmelden Onderwijsconferentie

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door:

Maak een afspraak!

we nemen z.s.m. contact met je op

Aanmelden

(Gratis) Demo MEEPLE